ก็ต้องบอกเหมือนเดิมว่า อย่าซีเรียสแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเข้าจริงๆ เดี๋ยวหน้าแก่