คงจะเคยมีใครเห็น Web Trend Map 2007 ในลักษณะนี้กันมาบ้างแล้ว
องค์กร Information Architect จากญี่ปุ่นเขาทำเอาไว้
เอาแนวคิดมาจากสายรถไฟในญี่ปุ่นในโตเกียว
ซึ่งแสดงให้เห็นเว็บไซต์ที่สำคัญในด้านต่างๆและจากที่ต่างๆ
ที่มีอิทธิพลในปัจจุบัน

ถ้าใครต้องการซื้อแผ่นขนาดใหญ่เอาไว้ติดฝาบ้านหรือออฟฟิศ เชิญที่นี่
http://informationarchitects.jp/web-trend-map-2008-beta/

ถ้าใครต้องการดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นเครื่องรางของขลัง เชิญที่นี่
ขนาด A3 เป็น PDF
แบบคลิกได้

จริงๆแผนที่นี้มีความหมายที่ดูง่ายอยู่แล้ว
แต่ถ้าต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับแผนที่เพิ่มเติม เชิญที่นี่
http://informationarchitects.jp/ja/trendmap3-countdown-sneak-peak/