เมื่อก่อน การทดสอบ Usability อย่างหนึ่ง
เพื่อให้ทราบว่า ผู้ใช้มองจุดใดในหน้าเว็บมาก
เราสามารถใช้การทำ Eye-tracking เพื่อตรวจดูได้

แต่การทำ Eye-tracking นั้น ต้องมีเครื่องมือต่างหาก
ซึ่งบางทีเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่านัก

Feng-GUI Lab Research ได้คิดค้น web application ที่คำนวณตาม Algorithm ที่กำหนด
เพื่อทำนายแนวโน้มการมองหน้าเว็บของผู้ใช้
และแสดงผลออกมาในรูปแบบของ Heatmap ซึ่งเข้าใจได้ง่าย

screen-fenggui01.png

เราสามารถเลือกรูปภาพเพื่ออัพโหลด หรือใส่ URL เพื่อให้มันคำนวณ Heatmap ออกมาก็ได้
screen-fenggui02.png
(คลิกที่รูปเพื่อดูรูปเต็ม)

Algorithm ในการคำนวณนี้ เขาก็นำมาจากการศึกษาเรื่องที่ว่าด้วย คนเราจะมองอะไร ซึ่งจริงๆแล้ว คนที่เรียนการออกแบบ จะทราบดีอยู่แล้ว เช่น ทฤษฏีของ Gestalt ซึ่งว่าด้วยเรื่อง Perception และ Cognition ของมนุษย์ โดยมีพื้นฐานว่า มนุษย์จะมองอะไรเป็นกลุ่ม เหมือนกัน แตกต่าง ขึ้นอยู่กับ ขนาด ทิศทาง สี พื้นผิว การเรียงตัว การรวมกลุ่ม การเคลื่อนไหว ความหนาแน่น ขนาด ของวัตถุ ซึ่งทำให้เกิดการมอง และดึงดูดความสนใจมากน้อยแตกต่างกันไป

ซึ่งเมื่อเทียบเทคโนโลยีระหว่าง Eye&Mouse-tracking, LG2 Top, และ Feng-GUI แล้ว
ก็จะเห็นได้ว่า Feng-GUI จะแสดงผลชัดเจนกว่า ในขณะที่ Eye&Mouse Tracking ให้ความละเอียดมากกว่า

ก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่แสนสะดวก และให้ประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบจุดเด่นของหน้าเว็บมากทีเดียว
ลองไปใช้ดูกันว่า ตรงที่ออกแบบแล้วจะเน้นให้คนมองเยอะๆนั้น ดูท่าจะออกแบบได้ถูกต้องแล้วหรือว่าไม่ถูกทางกันแน่

ป.ล.
Feng-Gui ยังมี Add-on สำหรับ Firefox โดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการทำ Heatmap บ่อยๆด้วย

อ้างอิง
http://www.feng-gui.com/