ในการออกแบบ application ใดๆ เป็นเรื่องปรกติที่เราจะต้องเจอกับปัญหาการชิงความสำคัญระหว่าง อำนาจในการใช้งาน กับ ความเรียบง่ายในการใช้งาน เพราะขณะที่ผู้ใช้ต้องการความสามารถที่จะทำนั่นทำนี่ได้ในระบบ เขาก็ไม่อยากจะเสียเวลาเรียนรู้ระบบเช่นกัน

มีสองทางในการออกแบบเพื่อรองรับปัญหานี้ นั่นก็คือ
1. Progressive Disclosure หรือ การแสดงคำสั่งง่ายๆหรือใช้งานบ่อย ขึ้นมาเป็นอันดับแรกหรือเป็น Default เมื่อผู้ใช้ต้องการใช้คำสั่งที่ซับซ้อนหรือไม่ค่อยได้ใช้ ก็ต้องกดหรือทำให้มันแสดงออกมาอีกขั้นตอนหนึ่ง อย่างที่เราเห็นใน Microsoft Word ที่เมื่อเราใช้ไปสักพักแล้ว คำสั่งไหนที่เราไม่ได้ใช้ มันจะจัดการเก็บซ่อนให้ไม่ให้รกหูรกตา และเมื่อเวลาที่เราต้องการใช้ขึ้นมา ก็ให้มันแสดงขึ้นมาให้หมด เป็นต้น
2. Generic Command คือ คำสั่งที่ใช้กับระบบอื่นๆ เราก็นำมาใช้ในระบบนี้ด้วย เพื่อลดการเรียนรู้ของผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้เร็วยิ่งขึ้น และเป็นสิ่งที่ผู้ใช้หวังว่าจะทำได้ในระบบหนึ่งๆ

 ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของ Generic Command ก็คือ Cut-Copy-Paste ที่ผู้ใช้เรียนรู้โดยอัตโนมัติแล้ว แต่มีความหวังกับระบบใหม่ๆว่า มันจะมีคำสั่งนี้เช่นกัน และนี่เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ iPod Touch หรือ iPhone ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่ยอม support 3 คำสั่งนี้ แต่ในขณะเดียวกัน iPhone ก็ยังมีคุณภาพของ Interface ที่ดี โดยในแต่ละโปรแกรม เช่น โปรแกรมดูภาพ โปรแกรมบราวเซอร์ ใช้ไอคอนลูกศรในแบบเดียวกัน เพื่อบ่งบอกให้ผู้ใช้รับรู้ว่า เมื่อคลิกที่ไอคอน ผู้ใช้สามารถหวังพฤติกรรมของโปรแกรมนั้นๆใกล้เคียงหรือเหมือนกับที่เกิดกับโปรแกรมอื่นๆ

ชุดคำสั่ง Cut-Copy-Paste นี้ จริงๆแล้ว มาจากชุดคำสั่ง Move-Copy-Deleteที่สร้างขึ้นจากดีไซเนอร์สมัย XeroX PARC นู่น โดยมีที่มาจากกิจกรรมของผู้ใช้สามอย่าง

กิจกรรม ลบออก, เอาออก
Cut-Copy-Paste Cut
Move-Copy-Delete Delete

กิจกรรม ย้ายสิ่งหนึ่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
Cut-Copy-Paste Cut แล้วตามด้วย Paste
Move-Copy-Delete Move

กิจกรรม สร้างสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับสิ่งที่มีอยู่ แล้วเอาที่สร้างใหม่ไปไว้อีกที่หนึ่ง
Cut-Copy-Paste Copy แล้วตามด้วย Paste
Move-Copy-Delete Copy

ซึ่งไม่ว่าในระบบของเราจะใช้ทาง Cut-Copy-Paste หรือ Move-Copy-Delete
ก็ควรจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งระบบ
เพื่อความสม่ำเสมอในพฤติกรรมและการใช้งานของระบบ
โดยที่ทำให้เกิดความสับสนน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม ผลจากการกระทำ Generic command ในแต่ละระบบ ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
เช่น ใน Photoshop เวลาเรา Cut ภาพบางส่วนออกมา เราจะเห็นว่า ผลคือ มีที่ว่างโล่งๆเกิดขึ้น
ในขณะที่ถ้าเราใช้คำสั่ง Cut ตัวหนังสือบางส่วนใน Microsoft Word
แทนที่จะเกิดช่องว่างขึ้น ตัวหนังสือที่อยู่ชายขอบสองขอบที่เกิดจากการตัดตัวหนังสือตรงกลางออกไป
กลับย้ายมาชิดติดกัน
และถึงผลจะไม่เหมือนกัน แต่มันมีความเหมาะสมที่จะเกิดผลเช่นนั้นๆ ในระบบสองระบบดังกล่าว

ในเว็บไซต์ Generic Command ที่สามัญที่สุดคือ การกลับไปยังหน้าแรกของเว็บ (Home)
ในหลายๆเว็บไซต์ในปัจจุบัน การทำให้กลับไปที่หน้าแรก โดยการคลิกที่ Logo หรืออย่างน้อยกดที่เมนู Home
เริ่มเป็นพฤติกรรมและเป็นมาตรฐานทั่วไปที่ผู้ใช้เริ่มเรียนรู้จนเป็นนิสัย
ส่วนคำสั่ง Print ถึงแม้ว่าคำสั่ง Print ในบราวเซอร์จะมีอยู่แล้ว
ก็จะเป็นการ print หน้าเว็บอย่างที่เห็นในบราวเซอร์ออกมา
ถ้าในเว็บไซต์เรามีคำสั่ง Print เราจึงไม่ควรทำให้หน้าที่เหมือน Print บนบราวเซอร์
แต่ทำให้เป็นการ Print แบบ Printer-friendly Version จะได้ประโยชน์กับ User มากกว่า
ทั้งนี้ ในการทำเช่นนี้ ก็ควรจะแยก CSS Style ของหน้าเว็บธรรมดา กับหน้าเว็บแบบ Print ออกจากกัน
และออกแบบให้เหมาะกับสำหรับแต่ละเวอร์ชั่นด้วย

อิงมาจาก http://www.useit.com/alertbox/generic-commands.html